💨THÁNG 8 NÀY!!! CHƠI KHÓI THẢ GA KHÔNG LO VỀ GIÁ😳

⛈️Mùa mưa thì vẫn đang tiếp diễn, còn ở 𝐂𝐋𝐎𝐔𝐃&𝐓𝐀𝐒𝐓𝐄 thì mưa là không đủ mà phải là bão deal cho anh em gần xa chơi tới bến luôn‼️

🧚🏻‍♂️Nếu anh em đang phân vân không biết nên chọn dòng máy nào cho phù hợp hoặc đang muốn thử một dòng tinh dầu mới lạ thì đây chính là cơ hội để cho anh em có thể trải nghiệm các dòng sản phẩm dưới đây với vô vàn những ưu đãi cực hời đến từ 𝐂𝐋𝐎𝐔𝐃&𝐓𝐀𝐒𝐓𝐄 trong tháng 8 này nhé 👇🏻

Chi tiết thông tin ưu đãi:

🎀Áp dụng từ ngày 5/ 8 – 31/ 8 

🎀Không áp dụng với chương trình giảm giá hạng thành viên/ điểm tích luỹ/ Freeship

🎀Không áp dụng với đơn hàng COD

🎀Áp dụng cho tất cả khách hàng nội thành & ngoại thành

📣𝘼𝙪𝙜𝙪𝙨𝙩 𝘾𝙤𝙢𝙗𝙤 / MUA 1 MÁY TẶNG NGAY 1 JUICE 💞

📌Đồng giảm giá 𝐏𝐨𝐝 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 chỉ còn 𝟒.𝟕.𝟗.𝐊 tặng ngay thêm 𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐲/ 𝐍𝐢𝐦𝐛𝐮𝐬/ 𝐁𝐫𝐞𝐰𝐞𝐥𝐥

𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧 𝟐𝟐𝐖/ 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧 𝐂𝟏 + 𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜
𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧 𝟐𝟐𝐖/ 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧 𝐂𝟏 + 𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜
𝐎𝐫𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐫𝐭 + 𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜
𝐎𝐫𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐫𝐭 + 𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜

📌Đồng giảm giá 𝐏𝐨𝐝 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 chỉ còn 𝟓.𝟓.𝟎.𝐊 tặng ngay thêm 𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐲/ 𝐍𝐢𝐦𝐛𝐮𝐬/ 𝐁𝐫𝐞𝐰𝐞𝐥𝐥

𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 𝐒 + 𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜
𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 𝐒 + 𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜

📌Đồng giảm giá 𝐏𝐨𝐝 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 chỉ còn 𝟔.𝟓.𝟎.𝐊 tặng ngay thêm 𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐲/ 𝐍𝐢𝐦𝐛𝐮𝐬/ 𝐁𝐫𝐞𝐰𝐞𝐥𝐥

𝐔𝐑𝐒𝐀 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 (𝟐 𝐢𝐧 𝟏)/ 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧 𝐗 + 𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜
𝐔𝐑𝐒𝐀 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 (𝟐 𝐢𝐧 𝟏)/ 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧 𝐗 + 𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜

🎉 Đồng Giảm Giá – Thả Mây Ngon 💭

📌Đồng giá 𝟐.𝟒.𝟗.𝐊 với 3 dòng tinh dầu rất được lòng các anh em vapers

𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐲
𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐲
𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐍𝐢𝐦𝐛𝐮𝐬
𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐍𝐢𝐦𝐛𝐮𝐬
𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐁𝐫𝐞𝐰𝐞𝐥𝐥 𝐌𝐲𝐥𝐤
𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐁𝐫𝐞𝐰𝐞𝐥𝐥 𝐌𝐲𝐥𝐤

📌Đồng giá 𝟐.𝟕.𝟗.𝐊 với 3 dòng E-Juice cực hot mà chắc chắn anh em phải hốt ngay và luôn thôi!!

𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐇𝐢𝐝𝐫𝐢𝐩
𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐇𝐢𝐝𝐫𝐢𝐩
𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐋𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥
𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐋𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥
𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐘𝐨𝐠𝐢
𝐄-𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐍𝐢𝐜 𝐘𝐨𝐠𝐢

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *