📢 VAPEBINHTHANH TUYỂN DỤNG 📢
Tiệm cần tìm thêm đồng đội cho 2 vị trí: Sales và Nhân viên kho ✌️
Chỉ cần có đam mê và sự trung thực thì mọi sự còn lại hãy để Vapebinhthanh lo ✨
📌 Phiếu ứng tuyển nhân viên bán hàng: https://forms.gle/9Y7PqaiGbyhjWDbj6
📌 Phiếu ứng tuyển nhân viên kho: https://forms.gle/7vnQBk61sMStDBsg6
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NG NOLLOND NOLLOVO 18+ THÔNG BÁO GIA NHẬP ĐỒNG MÔN 2 Đông môn bán hàng: Quét để nhập môn 1 Đông môn kho vận: Quét để nhập môn ON CAUTION CAUTIO'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *